Tuyển sinh khóa học phần mềm Creo Parametric 3.0 Tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH

– Khóa học thiết kế sản phẩm cơ bản trên phần mềm Creo Parametric 3.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-4/creo-design-basic–47.html

CBC

– Khóa học thiết kế sản phẩm Nâng Cao trên phần mềm Creo Parametric 3.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-4/creo-design-advanced-48.html

CBCC

 

– Khóa học thiết kế khuôn nhựa trên phần mềm Creo Parametric 3.0

http://cadcamcnctech.com/detail/1-14/khoa-hoc-thiet-ke-khuon-nhua-tren-creo-proe-59.html

 

mold

 

– Khóa học lập trình máy Phay CNC 3 trục trên phần mềm Creo Parametric 3.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-4/creo-programing-mill-49.html

PHAY

 

 

Tuyển sinh khóa học phần mềm NX9.0 tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH

– Thiết kế sản phẩm trên phần mềm NX 9.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-8/nx–design-basic-85.html

thiet ke

– Lập trình gia công phay CNC 3 trục trên phần mềm NX 9.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-8/nx—program-mill-cnc–87.html

NX mill

– Lập trình gia công Tiện  CNC  trên phần mềm NX 9.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-8/nx–program-lather-cnc-86.html

NX TIEN

Trung Tâm CADCAMCNC TECH Tuyển Sinh khóa học thiết kế cơ bản và nâng cao trên phần mềm SolidWork 2015

– Khóa học Thiết kế sản phẩm cơ bản trên SolidWork 2015can ban

http://cadcamcnctech.com/detail/2-6/solidwork-2015-basic-22.html

– Khóa học Thiết kế sản phẩm Nâng cao trên SolidWork 2015

nang cao

http://cadcamcnctech.com/detail/2-6/solidwork-2015-advanced-84.html

Bán trục thứ 4 cho máy Phay CNC

a4

a2

a1

 

a7

a8

Bán đầu kẹp dao BT50 đã qua sử dụng của Nhật Bản

photo 5

t1

t2

t3

t4

t5

t6

Bán máy Tiện CNC MORI SEIKI SL-20 FANUC 10T

image-5cb47190f18384dcfb3252cb119e0860c11c3eae4ff8318af3a013dd3eb05e0c-V

image-b04fb5faa48c94f7b5cd09c975f8ea2c3be4091262cb7173b2915daa7285746a-V image-4600fc9c38795e2108c5f0630f5e2320668128b8fd4c6cf4d89160a87c3754ce-V image-6fe913b5a6c7f1fba9f651955b8f96c021c493f42f3b2fb57d6300fb7359d812-V image-2c57f5300d1bcb5ab46f7a2929d646038e525192ed3461f764d4edff0d7aa73a-V

Bán máy Phay CNC NIIGATA VN-500 FANUC 11M

image-1c3ff37c14fd77f4b0c3c971cc29054841b566695ca1805a9c23d2915f6077b1-V image-1ca90caf170ad53acbd31d8a618751bf54f67100b57850c90fa2ace65defdced-V image-4f0a5a11d3f73a5382c770bedb1b7ed8b306f6c5a6d356306dac2b660512b961-V image-46dd0da2b7bbc3fef55ee1b9300be9893c8e50bcab93a163df3e99fa7a99745b-V image-050f899fd237379e1ae571a3843b038d82cc9a2f8b47ea50ee66404da2215855-V

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.