Bán ổ PHAY cho máy TIỆN CNC IKEGAI

Liên hệ

CADCAMCNC TECH
0966 568 567 – 0974 023 122
47/33 Đường TX13 , Phường Thạnh Xuân, Quận 12 , Tp.HCM, Việt Nam
www.cadcamcnctech.com

Advertisements

Bán ổ dao Phay và Tiện cho máy TIỆN CNC TSUGAMI

Bán ổ phay cho máy TIỆN CNC MAZAK

Liên hệ

CADCAMCNC TECH
0966 568 567
47/33 Đường TX13 , Phường Thạnh Xuân, Quận 12 , Tp.HCM, Việt Nam
www.cadcamcnctech.com

Bán ổ dao PHAY cho máy TIỆN CNC HITACHI

Liên hệ

CADCAMCNC TECH
0966 568 567  – 0974 023 122
47/33 Đường TX13 , Phường Thạnh Xuân, Quận 12 , Tp.HCM, Việt Nam
www.cadcamcnctech.com

Bán đài phay mặt MITSUBISHI cũ

Bán mũi khoan gắn mảnh chip và mảnh chip SANDVIK

Bán BT35 hãng RICHMILL dùng cho máy PHAY CNC