Bán phụ tùng cnc và dụng cụ cơ khí hàng Nhật Bản

Bán collet cho máy Tiện CNC cấp phôi tự động

Bán chấu cặp mềm cho máy Tiện CNC

Bán bộ collet cho máy Tiện CNC MIYANO BNC 34

Bán máy Phay CNC MORI SEIKI MV35/40 FANUC 11M

Hiệu máy ( Brand) MORI SEIKI
Kiểu máy (Model) MV35/40
Nam ( Year ) 1985
Hệ điều hành (System control) FANUC 11M
Hành trình    (Travel) X: 760mm;Y: 400mm;Z:450mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 8000 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT 40
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 1000)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 5500kg
Categories: Machine Selling

Bán máy Phay CNC MORI SEIKI MV35/40 FANUC 6M (2)

Hiệu máy ( Brand) MORI SEIKI
Kiểu máy (Model) MV35/40
Nam ( Year ) 1983
Hệ điều hành (System control) FANUC 6M
Hành trình    (Travel) X: 760mm;Y: 400mm;Z:450mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 6000 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT 40
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 1000)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 5500kg
Categories: Machine Selling

Bán máy phay CNC MORI SEIKI MV35/40 FANUC 6M

Hiệu máy ( Brand) MORI SEIKI
Kiểu máy (Model) MV35/40
Nam ( Year ) 1983
Hệ điều hành (System control) FANUC 6M
Hành trình    (Travel) X: 760mm;Y: 400mm;Z:450mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 6000 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT 40
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 1000)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 5500kg
Categories: Machine Selling