Archive

Archive for the ‘Tài liệu’ Category

Tài liệu Creo Parametric Mill

Tài liệu lập trình gia công trên Creo Parametric mình viết khá đầy đủ và chi tiết về các đường gia công trên các sản phẩm thực tế chia sẻ các bạn tham khảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc .

Link download : http://www.mediafire.com/?ivwdcmc17i1i2uf

http://thaihungcnc.com/

http://cadcamcnctech.com/

Advertisements
Categories: Tài liệu

Tài liệu Creo Parametric Advance

Phần trước mình đã chia sẻ với các bạn tài liệu Creo phần cơ bản, qua một thời gian nghiên cứu và cập nhật nay mình đã viết xong phần nâng cao chia sẻ với tất cả anh em cùng đam mê và làm việc với phần mềm Creo Parametric. Dưới đây là một vài hình anh trong tài liệu mình chia sẻ với anh em.

Link download :

http://thaihungcnc.com/

http://cadcamcnctech.com/

 

Categories: Tài liệu

Tập hợp các tiểu luận môn Cơ Lưu Chất

Đây là file giải các bài tập tiểu luận cơ lưu chất của các khóa trước đã làm mình post lên cho các bạn download về tham khảo và làm tiểu luận của mình hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn làm chính xác và nhanh hơn bài tập tiểu luận mà các bạn đã được giao.

Link download : http://www.mediafire.com/?tog4n5ga0c574so#2

Thái Hùng.

Categories: Tài liệu

Tài liệu Mastercam X6 Lather Tiếng Việt

Tài liệu Mastercam X6 Lather Tiếng Việt

Link dowload: http://www.mediafire.com/?l7dxwza56a3amcx

http://thaihungcnc.com/

http://cadcamcnctech.com/

Categories: Tài liệu

Tài liệu MasterCam X6 Disegn and Mafacturing Mill 3D Tiếng Việt

Tài liệu MasterCam X6 Disegn and Mafacturing Mill 3D

Download: http://www.mediafire.com/?ccvnsg508vnsc6i

http://thaihungcnc.com/

http://cadcamcnctech.com/

Categories: Tài liệu

Tài liệu MasterCam X6 Disegn and Mafacturing Mill 2D Tiếng Việt

Categories: Tài liệu

Tài liệu MasterCam Design V9

Categories: Tài liệu