Archive

Archive for the ‘Cập nhật thông tin tổng hợp’ Category

Bán ổ dao máy TIỆN CNC MORI SEIKI

Advertisements

Bán ổ dao máy TIỆN CNC HITACHI

Bán ổ dao cho máy TIỆN CNC OKUMA

Bán BT50 Doa hãng BIG dùng để doa lỗ chính xác có chỉnh du xích

Bán ổ PHAY cho máy TIỆN CNC IKEGAI

Liên hệ

CADCAMCNC TECH
0966 568 567 – 0974 023 122
47/33 Đường TX13 , Phường Thạnh Xuân, Quận 12 , Tp.HCM, Việt Nam
www.cadcamcnctech.com

Bán ổ dao Phay và Tiện cho máy TIỆN CNC TSUGAMI

Bán ổ phay cho máy TIỆN CNC MAZAK

Liên hệ

CADCAMCNC TECH
0966 568 567
47/33 Đường TX13 , Phường Thạnh Xuân, Quận 12 , Tp.HCM, Việt Nam
www.cadcamcnctech.com