Archive

Archive for the ‘Cập nhật thông tin tổng hợp’ Category

Bán chip Tiện và Phay CNC chính hãng KYOCERA

Advertisements

Bán mảnh phay và tiện CNC KENNAMETAL

Bán mảnh phay và tiện cnc hãng SANDVIK chất lượng cao

Chuyên cung cấp mảnh tiện và phay cnc của hãng VALENITE USA

Bán dao phay ngón chất lượng cao hãng GARR

 

Bán dao phay ngón chuyên phá thô hãng WIDIA HANITA ISRAEL

Đầu gắn TARO chuyên dụng cho máy TIỆN CNC