Archive

Archive for the ‘Cập nhật thông tin tổng hợp’ Category

Bán máy phay CNC YASDA YBM 850V FANUC 15M

Y1 Y2 Y3

Hiệu máy ( Brand) YASDA
Kiểu máy (Model) YBM-850V
Nam ( Year ) 1992
Hệ điều hành (System control) FANUC 15M
Hành trình    (Travel) X: 800mm;Y: 500mm;Z:450mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 6000 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT  40
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 700)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 4500kg

Bán máy phay cnc MITSUBISHI M-V40A FANUC OM

 photo 2

photo 1

Bán máy phay CNC TOYAMA TMC-5V FANUC 11M

TO1

T2

Bán máy phay CNC HAMAI 3VS FANUC OM

H1 H2 H3 H4

Hiệu máy ( Brand) HAMAI
Kiểu máy (Model) 3VS
Nam ( Year ) 1990
Hệ điều hành (System control) FANUC OM
Hành trình    (Travel) X: 600mm;Y: 400mm;Z:450mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 6000 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT  40
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 700)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 3500kg

Bán máy phay CNC MITSUBISHI M-V40A Meldas 320

MT3

MT2 MT1

Hiệu máy ( Brand) MITSUBISHI
Kiểu máy (Model) M-V40A
Nam ( Year ) 1992
Hệ điều hành (System control) Meldas 320
Hành trình    (Travel) X: 600mm;Y: 400mm;Z:450mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 6000 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT  40
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 700)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 3500kg

 

Bán máy phay CNC HITACHI SEIKI FANUC 6M

HT1 HT2 HT3

Bán máy phay CNC AMADA BM-114 FANUC 6M

photo 1 photo 2 photo 3

Hiệu máy ( Brand) AMADA
Kiểu máy (Model) BM-114
Nam ( Year ) 1983
Hệ điều hành (System control) FANUC 6M
Hành trình    (Travel) X: 800mm;Y: 400mm;Z:450mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 4500 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT  40
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 700)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 4500kg

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.