Archive

Archive for the ‘Cập nhật thông tin tổng hợp’ Category

Tuyển sinh khóa học phần mềm Creo Parametric 3.0 Tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH

– Khóa học thiết kế sản phẩm cơ bản trên phần mềm Creo Parametric 3.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-4/creo-design-basic–47.html

CBC

– Khóa học thiết kế sản phẩm Nâng Cao trên phần mềm Creo Parametric 3.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-4/creo-design-advanced-48.html

CBCC

 

– Khóa học thiết kế khuôn nhựa trên phần mềm Creo Parametric 3.0

http://cadcamcnctech.com/detail/1-14/khoa-hoc-thiet-ke-khuon-nhua-tren-creo-proe-59.html

 

mold

 

– Khóa học lập trình máy Phay CNC 3 trục trên phần mềm Creo Parametric 3.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-4/creo-programing-mill-49.html

PHAY

 

 

Tuyển sinh khóa học phần mềm NX9.0 tại Trung Tâm CADCAMCNC TECH

– Thiết kế sản phẩm trên phần mềm NX 9.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-8/nx–design-basic-85.html

thiet ke

– Lập trình gia công phay CNC 3 trục trên phần mềm NX 9.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-8/nx—program-mill-cnc–87.html

NX mill

– Lập trình gia công Tiện  CNC  trên phần mềm NX 9.0

http://cadcamcnctech.com/detail/2-8/nx–program-lather-cnc-86.html

NX TIEN

Trung Tâm CADCAMCNC TECH Tuyển Sinh khóa học thiết kế cơ bản và nâng cao trên phần mềm SolidWork 2015

– Khóa học Thiết kế sản phẩm cơ bản trên SolidWork 2015can ban

http://cadcamcnctech.com/detail/2-6/solidwork-2015-basic-22.html

– Khóa học Thiết kế sản phẩm Nâng cao trên SolidWork 2015

nang cao

http://cadcamcnctech.com/detail/2-6/solidwork-2015-advanced-84.html

Bán máy Phay CNC TAKISAWA MAC-V2E FANUC 10M

tks1 tks2 tks3 tks4

Bán máy tiện CNC MORI SEIKI SL-3H

photo 4

photo 13 photo 5 photo 3 photo 1

Bán máy chấn AMADA 3M, 125 Tấn.

CH1 CH3 CH4

Bán Máy Cắt AMADA 3M-6,5mm

C1 C2 C3 C4

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.