Home > Cập nhật thông tin tổng hợp > Bán máy Phay CNC MORI SEIKI MV-45/40

Bán máy Phay CNC MORI SEIKI MV-45/40

MOR1

MOR2

Hiệu máy ( Brand) MORI SEIKI
Kiểu máy (Model) MV-45/40
Nam ( Year ) 1988
Hệ điều hành (System control) YASNAC MX2
Hành trình    (Travel) X: 800mm;Y: 450mm;Z:450mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 6000 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT  40
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 1000)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 6500kg
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: