Home > Cập nhật thông tin tổng hợp > Các khóa học cadcamcnc khai giảng tháng 8

Các khóa học cadcamcnc khai giảng tháng 8

Trung Tâm CADCAMCNC TECH
Thông báo mở khóa học CADCAMCNC tháng 8 như sau:
– Lập trình tay và vận hành máy Phay CNC
– Lập trình tay và vận hành máy Tiện CNC
– Thiết kế cơ bản và nâng cao trên phần mềm Creo Parametric, NX, Solidwork, Catia, Inventor,
– Lập trình gia công phay CNC 2D,3D,Tiện CNC trên phần mềm MasterCam, Creo Parametric, NX, Catia, Inventor HSM
Thông tin chi tiết các khóa học tham khảo tại website.
http://cadcamcnctech.com/training-1

tt3 x1

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: