Home > Machine Selling > Bán máy tiện CNC MORI SEIKI SL-3 Fanuc OTB

Bán máy tiện CNC MORI SEIKI SL-3 Fanuc OTB

SL-3 SL-3-1 SL-3-2 SL-3-4 SL-3-5

Hiệu máy : MORISEIKI
Model : SL-3
Năm sản xuất : 1988
Hệ điều hành : FANUC OTB
Hành trình : X: 320mm;  Z1: 600mm
Số ổ dao : 10
Tốc độ trục chính : 3500 rpm
Đường kính mâm cặp : 200mm
Trọng lượng 4500 kg
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: