Home > Ebooks > Sách hướng dẫn lập trình và vận hành máy Phay CNC Mazak Nexus 510C-II

Sách hướng dẫn lập trình và vận hành máy Phay CNC Mazak Nexus 510C-II

Sách hướng dẫn lập trình và vận hành máy Phay CNC Mazak Nexus 510C-II- 200.000đ

210 trang

SACH MAZAK

Advertisements
  1. 01.06.2017 at 14:10
    • 03.06.2017 at 10:54

      Bạn có thể liên hệ trực tiếp trung tâm đê mua hoặc nếu xa thì chuyển qua đường bưu điện nhé

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: