Home > Cập nhật thông tin tổng hợp > Cách chèn được hình chụp, scan vào Creo(Pro/E)

Cách chèn được hình chụp, scan vào Creo(Pro/E)

Để chèn được hình chụp,scan vào Creo(pro/e) thực hiện các bước như sau:

Đối với phiên bản Pro/E  chúng ta chèn như sau:

Bước 1: Insert / Style 

p1

Bước 2: Trong môi trường Style chọn Trace Sketch

p2

Bước 3: Bảng Trace Sketch xuất hiện lúc này chúng ta chọn mặt phẳng để chèn hình chung ta cần như Front, Right,Top. Khi chúng ta pick chọn mặt phẳng dderd chèn hình bảng Open xuất hiện lúc này chọn đường linh tới thư mục mà bạn để hình cần chèn , khi đã chọn được hình pick Open

p3

p4

Bước 4: Hiệu chỉnh các thông số hiện thị cho hình vừa chèn vào 

p5

Các hình còn lại chúng ta chọn mặt phẳng còn lại giống như trên

p6

Sau đó thoát khỏi môi trường Style để qua môi trường Part và đến đây chúng ta bắt đầu vẽ, thiết kế dựa trên các hình chụp đã chèn vào.

p7

 

Đối với phiên bản Creo chúng ta chèn như sau:

Bước 1: View / Model Display / Images 

ph1

 

Bước 2: Images / Add import an image file 

ph2

 

Bước 3: Chọn mặt phẳng chèn hình / Xuất hiện hộp thoại Open / Chọn hình cần chèn / Open 

ph3

 

Bước 4: Hiệu chỉnh hiện thị 

ph4

Tương tự chèn các hình còn lại như trên

ph5

Bước 5: Thoát khỏi Images và bắt đầu vẽ, thiết kế.

ph7

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: