Home > Machine Selling > Bán máy phay CNC MORI SEIKI MV45/40 Fanuc 6M

Bán máy phay CNC MORI SEIKI MV45/40 Fanuc 6M

IMG_0906 (FILEminimizer)

IMG_0907 (FILEminimizer)

IMG_0908 (FILEminimizer)

Hiệu máy ( Brand) MORI SEIKI
Kiểu máy (Model) MV45/40
Naêm ( Year ) 1984
Hệ điều hành (System control) FANUC 6M
Hành trình    (Travel) X: 800mm;Y: 450mm;Z:550mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 10 – 4000 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT  40
Kích thước bàn  ( Table size) (500 x 900)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 5500kg
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: