Home > Machine Selling > Bán máy tiện CNC Mazak Quick Turn 10

Bán máy tiện CNC Mazak Quick Turn 10

ảnh-11

ảnh-21

Hiệu máy : MAZAK
Model : Quick Turn 15
Năm sản xuất : 1989
Hệ điều hành : MAZATROL CAM T-2
Hành trình : X: 200mm; Z: 510mm
Số ổ dao : 8
Tốc độ trục chính : 4500rpm
Đường kính mâm cặp : 200mm
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: