Home > Machine Selling > Bán máy Tiện CNC NAKAMURA TMC-15 Fanuc OT

Bán máy Tiện CNC NAKAMURA TMC-15 Fanuc OT

DSC09181

DSC09179

DSC09180

DSC09183

DSC09185

DSC09176

Hiệu máy : NAKAMURA
Model : TMC-15
Năm sản xuất : 1988
Hệ điều hành : FANUC OM
Hành trình : X: 110mm;  Z1: 270mm
Số ổ dao : 8
Tốc độ trục chính : 4500 rpm
Đường kính mâm cặp : Collet
Trọng lượng 2500 kg
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: