Home > Machine Selling > Bán máy tiện CNC MORI SEIKI CL-25 FANUC 18T

Bán máy tiện CNC MORI SEIKI CL-25 FANUC 18T

P1020657

P1020658

 

P1020659

Hiệu máy : MORI SEIKI
Model : CL-25
Năm sản xuất : 1995
Hệ điều hành : FANUC 18T
Hành trình : X: 225mm; Z: 480mm
Số ổ dao : 10
Tốc độ trục chính : 3500rpm
Đường kính mâm cặp : 160mm
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: