Home > Machine Selling > Bán máy tiện CNC MORI SEIKI SL-1

Bán máy tiện CNC MORI SEIKI SL-1

S3

S1

S2

Hiệu máy : MORI SEIKI
Model : SL-1
Năm sản xuất : 1984
Hệ điều hành : Yasnac
Hành trình : X: 160mm; Z: 300mm
Số ổ dao : 8 EA
Tốc độ trục chính : 4000 rpm
Đường kính mâm cặp : 160 mm
Chiều dài chống tâm : 550mm
Kích thước máy : (1.3 x 2. x 2.)m
Trọng lượng : 3000kg
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: