Home > Machine Selling > Bán máy phay CNC MAKINO FNC-85 Fanuc 6M

Bán máy phay CNC MAKINO FNC-85 Fanuc 6M

MK1

mk11

 

mk13

Hiệu máy ( Brand) MAKINO
Kiểu máy (Model) FNC-85
Nam ( Year ) 1984
Hệ điều hành (System control) Fanuc 6M
Hành trình    (Travel) X: 850mm;Y: 500mm;Z:500mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 2200 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC  NT  50
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 1100)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 4500kg
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: