Home > Machine Selling > Bán máy phay TOYODA FV65 Fanuc 11M 4 Trục

Bán máy phay TOYODA FV65 Fanuc 11M 4 Trục

Hiệu máy ( Brand) TOYODA
Kiểu máy (Model) FV65
Naêm ( Year ) 1987
Hệ điều hành (System control) FANUC 11M
Hành trình    (Travel) X: 1270mm;Y: 650mm;Z:610mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 10 – 4000 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 32 EA ;    BT  50
Kích thöôùc baøn ( Table size) (600 x 1400)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 8500kg
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: