Home > Machine Selling > Bán máy phay CNC Mori Seiki MV-55 FANUC 6M

Bán máy phay CNC Mori Seiki MV-55 FANUC 6M

Hiệu máy : MORISEIKI
Model : MV55
Năm sản xuất : 1984
Hệ điều hành : FANUC 6M
Hành trình : X: 1100mm; Y: 550mm; Z: 550mm
Tốc độ trục chính : 4500 rpm
Số đầu dao (ATC) : 24 EA
Loại dao : BT50
Kích thước bàn : 550 x 1400 mm
Trọng lượngHàng đã bán : 10000 kg
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: