Home > Machine Selling > Bán máy phay CNC Okuma Millac 4VA

Bán máy phay CNC Okuma Millac 4VA

Hiệu máy : OKUMA
Model : MILLAC 4VA
Năm sản xuất : 1989
Hệ điều hành : OKUMA
Hành trình : X:800mm; Y:400mm; Z:450mm
Tốc độ trục chính : 6.000rpm
Số đầu dao (ATC) : 20
Loại dao : BT40
Kích thước bàn : 1000 x 500mm
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: