Home > Machine Selling > Bán máy phay CNC MITSUI SEIKI VT3A Fanuc 16M (SOLD)

Bán máy phay CNC MITSUI SEIKI VT3A Fanuc 16M (SOLD)

Hiệu máy : MITSUI SEIKI
Model : VT3A
Năm sản xuất : 1995
Hệ điều hành : FANUC 16M
Hành trình : X: 750mm; Y:450mm; Z: 500mm
Tốc độ trục chính : 8.000 rpm
Số đầu dao (ATC) : 30
Loại dao : BT40
Kích thước bàn : 600 x 900 mm
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: