Home > Machine Selling > Bán máy tiện CNC NAKAMURA FANUC 3T

Bán máy tiện CNC NAKAMURA FANUC 3T

Hiệu máy : NAKAMURA
Model : TMC 3
Năm sản xuất : 1984
Hệ điều hành : FANUC 3T
Hành trình : X: 300mm; Z: 700mm
Tốc độ trục chính : 3500 rpm
Số đầu dao (ATC) : 12 EA
Đường kính mâm cặp : 300 mm
Trọng lượng : 4500 kg
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: