Home > Machine Selling > Bán máy phay MAKINO FANUC 6M ( SOLD)

Bán máy phay MAKINO FANUC 6M ( SOLD)

Hiệu máy : MAKINO
Model : MK
Năm sản xuất : 1983
Hệ điều hành : FANUC 6M
Hành trình : X: 850mm; Y: 500mm; Z: 400mm
Tốc độ trục chính : 2200 rpm
Số đầu dao (ATC) : 0
Loại dao : NT50
Kích thước bàn : 550 x 1100 mm
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: