Home > Machine Selling > Bán may phay CNC OKUMA-HOWA FANUC 10M ( SOLD)

Bán may phay CNC OKUMA-HOWA FANUC 10M ( SOLD)

Hiệu máy : OKUMA-HOWA
Model : 5V-NC
Năm sản xuất : 1986
Hệ điều hành : FANUC 10M
Hành trình : X: 1200mm; Y: 500mm; Z: 500mm
Tốc độ trục chính : 2500 rpm
Số đầu dao (ATC) : 0
Loại dao : NT50
Kích thước bàn : 550 x 1100 mm
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: