Home > Machine Selling > Bán máy phay CNC MORISEKI SV400 FANUC 21M

Bán máy phay CNC MORISEKI SV400 FANUC 21M

Hiệu máy : MORISEIKI
Model : SV400
Năm sản xuất : 1997
Hệ điều hành : FANUC 21M
Hành trình : X: 800mm; Y: 400mm; Z: 4000mm
Tốc độ trục chính : 12.000 rpm
Số đầu dao (ATC) : 30
Loại dao : BT40
Kích thước bàn : 550 x 1000 mm
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: