Home > Machine Selling > Bán máy phay 4 trục OKK PCV40 ( SOLD)

Bán máy phay 4 trục OKK PCV40 ( SOLD)

Hiệu máy : OKK
Model : PCV40
Năm sản xuất : 1989
Hệ điều hành : MITSUBISHI MELDAS 320
Hành trình : X:560mm; Y: 410mm; Z: 450mm
Tốc độ trục chính : 6.000 rpm
Số đầu dao (ATC) : 18
Loại dao :  BT40
Kích thước bàn : 900 x 450 mm
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: