Home > Machine Selling > Bán máy phay CNC Matsuura MC500V YASNAC MX2 4 trục ( SOLD)

Bán máy phay CNC Matsuura MC500V YASNAC MX2 4 trục ( SOLD)

Hiệu máy : Matsuura
Model : MC500V
Năm sản xuất :
Hệ điều hành : YASNAC MX2
Hành trình : X:600mm; Y: 400mm; Z: 450mm
Tốc độ trục chính : 7.000 rpm
Số đầu dao (ATC) : 16 pcs
Loại dao :
Kích thước bàn : 900 x 450 mm
Advertisements
Categories: Machine Selling
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: