Home > Cập nhật thông tin tổng hợp, Machine Selling > Bán Máy Phay MAKINO FANUC 11M 4 Trục

Bán Máy Phay MAKINO FANUC 11M 4 Trục

Máy phay Makino 11M 4 trục hiện máy đã test xong chạy rất êm, dàn cơ còn rất cứng. Qúy cá nhân và doanh ngiệp cần mua máy xin liên hệ: Thái Hùng 0948 987 289

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: