Archive

Archive for the ‘Cập nhật thông tin tổng hợp’ Category

Bán máy phay CNC TOYAMA TMC-5V FANUC 11M

TO1

T2

Bán máy phay CNC HAMAI 3VS FANUC OM

H1 H2 H3 H4

Hiệu máy ( Brand) HAMAI
Kiểu máy (Model) 3VS
Nam ( Year ) 1990
Hệ điều hành (System control) FANUC OM
Hành trình    (Travel) X: 600mm;Y: 400mm;Z:450mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 6000 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT  40
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 700)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 3500kg

Bán máy phay CNC MITSUBISHI M-V40A Meldas 320

MT3

MT2 MT1

Hiệu máy ( Brand) MITSUBISHI
Kiểu máy (Model) M-V40A
Nam ( Year ) 1992
Hệ điều hành (System control) Meldas 320
Hành trình    (Travel) X: 600mm;Y: 400mm;Z:450mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 6000 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT  40
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 700)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 3500kg

 

Bán máy phay CNC HITACHI SEIKI FANUC 6M

HT1 HT2 HT3

Bán máy phay CNC AMADA BM-114 FANUC 6M

photo 1 photo 2 photo 3

Hiệu máy ( Brand) AMADA
Kiểu máy (Model) BM-114
Nam ( Year ) 1983
Hệ điều hành (System control) FANUC 6M
Hành trình    (Travel) X: 800mm;Y: 400mm;Z:450mm
Tốc độ trục chính ( Spindle speed) 4500 r.p.m
Số đầu dao (Number of tool) ATC 20 EA ;    BT  40
Kích thước bàn  ( Table size) (600 x 700)mm
Kích thước máy (Dimension) LxWxH  3,3 x 2,4 x 2,8
Trọng lượng (Weight) 4500kg

 

Khóa học Lập Trình và Vận Hành Máy Phay CNC học phí ưu đãi- 3 triệu

TT Bài học –  Nội dung

I. PHẦN LẬP TRÌNH
1. Tổng quan công nghệ Phay
2. Sơ lược về cơ cấu máy Phay CNC
3. Xác định tọa độ các điểm dựa theo kích thước bản vẽ
4. Bài tập xác định tọa độ điểm
5. Các lệnh nội suy cơ bản, lập trình tương đối, tuyệt đối: G0, G1, G2, G3
6. Mô phỏng biên dạng gia công trên Cimco Edit
7. Cấu trúc chương trình Phay CNC hệ Fanuc
8. Các mã lệnh lập trình – Viết vào máy và chạy một chương trình CNC
9. Viết đầy đủ một chương trình Phay CNC, đường chạy dao theo biên dạng trên Cimco Edit
10. Các thao tác vận hành trên máy CNC :
   – Tắt, mở máy
– Chức năng các nút trên Panel điều khiển.
– Cách thiết lập dao, phôi
– Các cách Set dao lấy gốc toạ độ gia công
– Khai báo gốc tọa độ gia công cho máy CNC
– Khai báo bù trừ dao theo chiều dài và theo bán kính
– Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt

11. Chương trình con
- Viết chương trình cho gia công khỏa mặt
– Viết chương trình cho gia công nhiều biên dạng trên 1 phôi
– Viết chương trình hạ bậc hai bên phôi
– Viết chương trình gia công hốc dạng tròn
– Viết chương trình gia công hốc dạng vuông, chữ nhật
– Khai báo bù trừ dao theo chiều dài và theo bán kính
– Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt

12. Các chu trình gia công lỗ: Khoan, khoét, doa, taro
13. Bài tập lập trình tổng hợp
II. PHẦN VẬN HÀNH
1. Thao tác với panel điều khiển
2. Các cách gá đặt phôi, dao, lấy gốc tọa độ trong gia công máy thực
3. Cách lấy gốc tọa độ cho gia công sản phẩm hang loạt
4. Viết chương trình tổng hợp và chạy chương trình ra sản phẩm thực tế
5. Cách đo và kiểm tra kích thước sản phẩm
6. Cách nhập bù trừ nếu sản phẩm có sai số kích thước và dung sai hình học
7. Truyền chương trình từ máy tính sang máy CNC
8. Khắc phục sự cố:
  – Gãy dao khi gia công
– Mất điện

 

KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO

 1.      Nắm được cấu trúc tổng quát của máy phay CNC 3 trục.
  2.     Nắm được cấu trúc chương trình gia công CNC.
  3.     Lập chương trình gia công cho các chi tiết đơn giản.
  4.     Biết được trình tự vận hành máy phay CNC 3 trục.
  5.     Biết được các nguyên tắc an toàn khi vận hành để đảm bảo an toàn khi gia công.
  6.     Lập trình và vận hành một cách thành thạo trên thiết bị được đào tạo.
  7.     Giao tiếp dữ liệu giữa máy CNC và máy vi tính.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

Các đối tượng muốn học nhằm mục tiêu là cán bộ vận hành máy CNC trong các công ty cơ khí, CBGD các trường đào tạo nghề, sinh viên có định hướng theo lĩnh vực CAD/CAM/CNC.

Ghi chú

- Thời gian mỗi buổi học là 4 tiết, thời gian học có thể thay đổi tùy khả năng từng học viên.

- Giáo trình phát miễn phí vào đầu mỗi buổi học

- Học phí : 5.000.000 VND

Liên hệ

- Trung Tâm CADCAMCNCTECH

- 563/1Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP HCM

- ĐT: 08.62951453 – 0966.568.567

- Website : http://cadcamcnctech.com/- http://thaihungcnc.com/

- Email : cadcamcnctechnology@gmail.com

Khóa học Lập Trình và Vận Hành Máy Tiện CNC học phí ưu đãi – 3 triệu

TT Bài học –  Nội dung

I. PHẦN LẬP TRÌNH
1. Tổng quan công nghệ Tiện CNC
2. Sơ lược về cơ cấu máy Tiện CNC
3. Xác định tọa độ các điểm dựa theo kích thước bản vẽ
4. Bài tập xác định tọa độ điểm
5. Các lệnh nội suy cơ bản, lập trình tương đối, tuyệt đối: G0, G1, G2, G3
6. Mô phỏng biên dạng gia công trên Cimco Edit
7. Cấu trúc chương trình Tiện CNC hệ Fanuc
8. Các mã lệnh lập trình – Viết vào máy và chạy một chương trình CNC
9. Viết đầy đủ một chương trình Tiện CNC, đường chạy dao theo biên dạng trên Cimco Edit
10. Các thao tác vận hành trên máy CNC :
   – Tắt, mở máy
– Chức năng các nút trên Panel điều khiển.
– Cách thiết lập dao, phôi
– Các cách Set dao lấy gốc toạ độ gia công
– Khai báo gốc tọa độ gia công cho máy CNC
– Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt
11. Chu trình gia công
- Viết chu trình gia công Thô dọc trục G71
– Viết chu trình gia công Thô hướng kính G72
– Viết chu trình gia công Thô chép hình G73
– Viết chu trình gia công mặt đầu G94
– Viết chu trình gia công Tinh G70
– Viết chu trình gia công Ren G32,G76,G92
– Viết chu trình gia công Rãnh G74, G75
– Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt

12. Các chu trình gia công lỗ: Khoan, khoét, doa, taro
13. Bài tập lập trình tổng hợp
II. PHẦN VẬN HÀNH
1. Thao tác với panel điều khiển
2. Các cách gá đặt phôi, dao, lấy gốc tọa độ trong gia công máy thực
3. Cách lấy gốc tọa độ cho gia công sản phẩm hang loạt
4. Viết chương trình tổng hợp và chạy chương trình ra sản phẩm thực tế
5. Cách đo và kiểm tra kích thước sản phẩm
6. Cách nhập bù trừ nếu sản phẩm có sai số kích thước và dung sai hình học
7. Truyền chương trình từ máy tính sang máy CNC
8. Khắc phục sự cố:
– Gãy dao khi gia công
– Mất điện

KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO

 1.   Nắm được cấu trúc tổng quát của máy Tiện CNC
  2.  Nắm được cấu trúc chương trình gia công CNC.
  3.  Lập chương trình gia công cho các chi tiết đơn giản.
  4.  Biết được trình tự vận hành máy Tiện CNC
  5.  Biết được các nguyên tắc an toàn khi vận hành để đảm bảo an toàn khi gia công.
  6.  Lập trình và vận hành một cách thành thạo trên thiết bị được đào tạo.
  7.  Giao tiếp dữ liệu giữa máy CNC và máy vi tính.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

 Các đối tượng muốn học nhằm mục tiêu là cán bộ vận hành máy CNC trong các công ty cơ khí, CBGD các trường đào tạo nghề, sinh viên có định hướng theo lĩnh vực CAD/CAM/CNC.

Ghi chú

- Thời gian mỗi buổi học là 4 tiết, thời gian học có thể thay đổi tùy khả năng từng học viên.

- Giáo trình phát miễn phí vào đầu mỗi buổi học

- Học phí : 5.000.000 VND

Liên hệ

- Trung Tâm CADCAMCNCTECH

- 563/1 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP HCM

- ĐT: 08.62951453 – 0966.568.567

- Website : http://cadcamcnctech.com/http://thaihungcnc.com/

- Email : cadcamcnctechnology@gmail.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.